top of page
head-image.jpg

JX SOROZAT

ep lgo.gif
59_MAX_JX0.png
59_MAX_JX0.png

JX0

Akkumulátor: 24V / 85AH

MAX PLATFORM MAGASSÁG: 3000MM

TÁLCA: 740MM × 540MM

TERMÉKADATLAP

QD.png

Akkumulátor: 24V / 224AH

EMELÉSI MAGASSÁG: NA
TÁLCA: 800MM × 520MM

jx2.png

Teherbírás: 0,7t

EMELÉSI MAGASSÁG 1000MM
FORDULÁSI SUGÁR 2550MM

jx2-3.png

Teherbírás: 0,7t

EMELÉSI MAGASSÁG 2400-2800MM
FORDULÁSI SUGÁR 1515MM

59_MAX_JX0.png
jx2.png
head-image.jpg

CQ SOROZAT

ep lgo.gif
QD.png
QD.png
jx serie
QD.png

CQD16 - 20L

Lítium ion

Teherbírás: 1,6-2,0t 

Max. emelési magasság: 8000-12000MM

TERMÉKADATLAP

cd16rv.png

CQD16 - 20RVF

savas

Teherbírás: 1,6-2,0t 

Max. emelési magasság: 00-12000MM

TERMÉKADATLAP

QD.png

Teherbírás: 1,2t - 2t

AKKUMULÁTOR 24V / 210AH

Emelési magasság: 5500mm

TERMÉKADATLAP

CQserie
bottom of page